www.rog-joma.hr
buy.garmin.com
objavio:
09. Travnja 2010.

OBRUČI – zamjena i centriranje

OBRUČI – zamjena i centriranje

Felga ti ide u osmicu– popularni uzvik naše mladosti. To su nam često dovikivali zavidni vršnjaci dok smo mi prolazili sa svojim dvokotačnim pilama. Taj je uzvik uglavnom opisivao zatečeno stanje naših kotača, ali što smo mogli, bili smo samo djeca. Najveći domet alata bio je multifunkcionalni ključ koji se isporučivao s Rog-ovim ‘bemićima’. Pletenje kotača je međusobno povezivanje glavčine i obruča sa žbicama. Kako je to izuzetno zahtjevan posao, u ovom broju odlučili smo provesti zamjenu obruča i tako savladati centriranje i napinjanje kotača. Bitno je spomenuti da ovom poslu valja prionuti opušten i koncentriran kako bi ga dobro obavili. Savjet za kraj, nemojte ostaviti pola posla za sutra jer će biti jako teško prisjetiti se u kojoj ste fazi stali. Nakon kratkog uvoda, krenimo sa zadovoljstvom na posao!

 

1.       Uklonimo kotač s bicikla i s njega skinemo gumu, zračnicu i zaštitnu traku s unutarnje strane obruča. Ukoliko je traka gumena, sačuvajte je za novi obruč, a samoljepljivu ćemo traku zamijeniti novom kako bi izbjegli probušene gume. Zaštitna traka ima svrhu da zatvori rupe na unutarnjoj stijenki, te tako nečistoći onemogući ulaz u prostor zračnice te da spriječi trenje gume o spomenute rupe.

OBRUČI – zamjena i centriranje slika 1

 

2.       Naš sljedeći korak je otpuštanje žbica. Važno je da ih otpuštamo ravnomjerno da bi rasteretili sve žbice istovremeno kako ih ne bi oštetili. Prema slici ćemo s ključem za otpuštanje žbica otpuštati jednu po jednu za pola kruga počevši od one uz ventil. Nastavit ćemo otpuštati sve dok se ne pojavi navoj na žbicama.

 OBRUČI – zamjena i centriranje slika 2

3.       U našem slučaju, koristimo isti model obruča od istog proizvođača kako bi duljina žbica odgovarala. Ukoliko bi koristili obruč drugog proizvođača, potrebno je provjeriti kompatibilnost sa žbicama koje imamo (razlikuju se u duljini). Novi ćemo obruč staviti do starog, a kao orijentir poravnat ćemo rupe od ventila. Sada ćemo povezati obruče u tri točke sa samoljepljivom papirnatom trakom. (Svi koji su ženama, curama, roditeljima ili sebi krečili stanove znaju o kojoj je traci riječ.)

OBRUČI – zamjena i centriranje slika 3

4.       Na redu je premontaža žbica sa starog obruča na novi. Ako smo dobro poravnali obruče u prethodnom koraku, tada su rupe na novom obruču uz one na starom. Sada možemo skinuti niplu sa žbice odvijačem s unutarnje strane obruča, te žbicu preseliti na novi obruč. Kod ovakvog zahvata je dobro kupiti i nove niple s obzirom da stare mogu biti oštećene i stvarati probleme pri centriranju. Niple ćemo ‘zašarafiti’ jedan puni krug i tako redom. Kada smo preselili sve žbice na novi obruč, slobodni smo skinuti stari te ‘zašarafiti’ niple dok navoj od žbica ne uđe u njih. Obratimo pažnju da na svim žbicama niple budu jednako ‘ušarafljene’.

OBRUČI – zamjena i centriranje slika 4

5.       Sada počinje zatezanje žbica. S ključem za zatezanje, počevši od prve žbice uz rupu ventila, zatežemo žbice po pola kruga. Okvirna referenca za jačinu napetosti žbica neka nam bude drugi kotač s bicikla.

OBRUČI – zamjena i centriranje slika 5

6.       Na redu je centriranje kotača. Stavimo kotač u vilicu bilo prednju ili stražnju. Nadalje koristimo neki marker kako bismo ustanovili koliko kotač. Ukoliko je obruč deformiran u lijevo, potrebno je zategnuti jednu do dvije žbice s desne strane deformacije, a otpustiti susjedne žbice s lijeve strane. Zatezanje i otpuštanje treba činiti sa što manjim dijelovima kruga – probajte s četvrtinom. Važno je obratiti pažnju je li se zajedno s niplom pri zatezanju zakreće i žbica, pa je dobro držati je drugom rukom kako bi to osjetili. Ovaj korak treba ponavljati dok ne postignemo željeni rezultat – ravan obruč.

OBRUČI – zamjena i centriranje slika 6

7.       Koliko je važno da kotači ne vrludaju lijevo-desno, toliko je važno i da ne poskakuju gore-dolje u odnosu na podlogu. Koristeći npr. odvijač, prema slici možemo ustanoviti, okrećući kotač, mjesta na kojima su prisutne deformacije. Ukoliko uočimo izbočinu, na tom mjestu žbice treba pritegnuti s obje strane, a ukoliko je na obruču udubina, žbice treba otpustiti s obje strane. I ovdje je dobro primijeniti manje korake kao što je pola kruga pa naviše.

OBRUČI – zamjena i centriranje slika 7

8.       Kada smo završili s centriranjem kotača, ostaje nam provjeriti da li je kotač u centru vilice. Dakle, kada je kotač u vilici, s metrom ili ravnalom izmjerimo udaljenost vilice od obruča s jedne i druge strane. Ukoliko je kotač više npr. na lijevoj strani, tada je potrebno zategnuti sve žbice redom na desnoj strani korakom od četvrtine kruga – koristimo ventil kao orijentir (isto vrijedi i za drugu stranu).

OBRUČI – zamjena i centriranje slika 8

 

9.       Na kraju nam je ostalo dotezanje kompletnog kotača. Dakle, sada zatežemo sve niple na obruču dodavanjem pola kruga. Neka nam ovaj put drugi kotač bude precizna referenca.

OBRUČI – zamjena i centriranje slika 9

10.    Ne zaboravimo staviti natrag zaštitnu traku prije montaže gume. Prvo traku postavimo tako da se njena rupa za ventil poklopi sa onom od obruča pa kroz njih stavimo odvijač da se traka ne pomiče pri njenom postavljanju.

Složili smo kotač!!! Sljedeći korak, provjera prognoze i pakiranje za zimsku avanturu. 

OBRUČI – zamjena i centriranje slika 10

 

Na vrh